Informații de interes public

Punct de informare şi relaţii organizat conform Legii 544/2001:

Biroul analiza, sinteza şi diseminare date statistice
corpul A, camera 6, telefon 514805 int. 117, 108,
e-mail: tele@bacau.insse.ro

  • Modele de cereri tipizate
  • Ghid explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)
  • Procedura de sistem în format standardizat (.pdf/.doc)

Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal